Beleidsdocumenten

De schoolgids kan hier gevonden worden:
Schoolgids Treehouse Montessori

Het klachtenregelement kan hier gevonden worden:
Klachtenregelement Treehouse Montessori

Ons beleid tweetaligheid kan hier gevonden worden:
Gedragscode tweetaligheid

Ons schoolondersteuningsprofiel kan hier gevonden worden:  Ondersteuningsprofiel

Het veiligheidsplan met daarin het pestprotocol kan hier gevonden worden: Veiligheidsplan

Inspectie van het Onderwijs