Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

De schoolgids wordt verstrekt aan alle ouders van onze school. Voor geïnteresseerden is dit document verkrijgbaar op verzoek. 

Het klachtenregelement kan hier gevonden worden:
Klachtenregelement Treehouse Montessori

Ons beleid tweetaligheid kan hier gevonden worden:
Gedragscode tweetaligheid KD