Informatiesessies

Information sessions

Informatiesessies

In het laatste kwartaal van 2023 organiseert Treehouse Montessori informatiesessies. 

Aanmelden kan voor de volgende informatiesessies:
dinsdag 27 februari, 9:30 – 10:30 uur
maandag 11 maart, 20:00 – 21:00 uur
Nieuwe data worden later toegevoegd.

Als je de informatiesessie met twee volwassenen bij wilt wonen, graag beide personen aanmelden.
We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving voor de informatiesessie per e-mail. Bij minder dan 6 aanmeldingen, nemen we contact op om een nieuwe datum te plannen.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we de volgende onderwerpen:

  • Wat is Montessori onderwijs?
  • ‘Een dag in het leven van’ een leerlingen in onze onderbouwgroep
  • Het aanmeldproces
  • Een rondleiding in ons huidige schoolgebouw

Tijdens de bijeenkomst kunnen we helaas geen mededelingen doen over plaatsingsmogelijkheden op onze school voor individuele kinderen.  

Als er specifieke vragen of onderwerpen zijn die je wil bespreken tijdens de informatiesessie, dan kun je deze in het formulier hieronder opnemen. 28 

Information sessions

Treehouse Montessori will organize information sessions in the last quarter of 2023.

You can register for the following information sessions:
Tuesday, February 27, 9:30 – 10:30 AM
Monday, March 11, 8:00 – 9:00 PM
New dates will be added later.

If you would like to attend the information session with two adults, please register both people.
We will process registrations in order of receipt. You will receive confirmation of your registration by email. By less than 6 registrations, we will contact you to reschedule.

During the information session we will discuss the following topics:

  • What is Montessori education?
  • ‘A day in the life of’ a student in our children’s house
  • The onboarding process
  • A tour of our current school building

Unfortunately, we cannot make any announcements about placement options at our school for individual children during the information session.

If there are specific questions or topics you would like to discuss, please include them in the form below.

Aanmeldformulier - Registration form