Inschrijven

Uw kind inschrijven bij Treehouse Montessori

Op 22 augustus 2022 is Treehouse Montessori geopend op de Zuiderparklaan 45 in Bergschenhoek. De komende jaren zullen wij onze groepen uitbreiden op basis van de aanmeldingen van nieuwe leerlingen en de opnamecapaciteit die wij kunnen realiseren in de voor ons beschikbare ruimte.

Dat betekent mogelijk ook dat bij veel aanmeldingen voor een specifiek schooljaar, niet alle aangemelde kinderen (direct) kunnen worden geplaatst. In voorkomende gevallen moeten wij kinderen op een wachtlijst plaatsen of verwijzen naar een andere school. 

Voor zij-instroom (kinderen vanaf 6 jaar) werken we, afhankelijk van de leeftijd van de betreffende leerling, met een aangepast aanmeldings- en toelatingsbeleid waarbij kinderen een paar dagen proefonderwijs bij Treehouse Montessori volgen. Samen met de leerling, de ouders en het team bespreken we het vervolg. 

Wij zetten de onderwijsbehoefte van het kind centraal en beoordelen of we aan zijn/haar onderwijsbehoeften kunnen voldoen. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat de behoefte van het individuele kind niet ten koste mag gaan van de andere leerlingen.