Montessori onderwijs

Dr. Maria Montessori ontdekte in haar werk als arts en pedagoog en door wetenschappelijk onderzoek, dat ontwikkeling van mensen verloopt in vier verschillende ontwikkelfasen. In ons onderwijs sluiten we aan bij deze eerste twee ontwikkelfasen (0-6 jaar en 6-12 jaar). 
Daardoor kunnen wij onze leerlingen optimaal ondersteunen in hun brede ontwikkeling op het specifieke moment dat zij dit nodig hebben.

Ons Montessori onderwijs kent de volgende uitgangspunten:

Er is in ons onderwijs ook veel aandacht voor de ontwikkeling van een brede set persoonlijke vaardigheden, zoals:

Montessorionderwijs vindt plaats op circa 20.000 scholen over de hele wereld. We zijn (virtueel) verbonden met een groot aantal Montessorischolen wereldwijd. Zo werken we iedere dag aan het (vorm)geven van het beste Montessori onderwijs op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk.

De uitgangspunten van ons onderwijs

Heterogene groepen

Tweetalig onderwijs

Onderwijs vanaf drie jaar