Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Treehouse Montessori wordt door de overheid bekostigd om het Nederlandstalige onderwijs te realiseren. Er zijn echter activiteiten die niet door het ministerie van Onderwijs worden vergoed, maar die wij toch belangrijk vinden, omdat deze activiteiten bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op onze school. Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen wij van u een vrijwillige financiële bijdrage. Treehouse Montessori verzorgt hiervoor:

  • Een voedzame maaltijd tijdens de lunch, onze leerlingen blijven op school en er hoeft dus geen tussen schoolse opvang (TSO) afgenomen te worden; 
  • De gezonde snacks van groente, fruit en noten in de ochtend;
  • Engelstalige leerkrachten boven de standaard formatie en het Engelstalig materiaal; 
  • Extra curriculaire activiteiten zoals dans, kunst, natuuronderwijs, vieringen, etc.;
  • Verrijking van het curriculum door schoolreisjes en het uitnodigen van experts op school;
  • Kampweek voor de midden- en bovenbouw.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €110 per maand voor iedere leerling vanaf vier jaar oud en wordt maandelijks geïncasseerd vanaf de maand van de vierde verjaardag. Ouders kunnen ook kiezen voor een betaling voorafgaand aan het schooljaar van € 1.250**. De ouderbijdrage is vrijwillig. Indien u niet in staat bent de ouderbijdrage te betalen, dient u dit voorafgaand aan het schooljaar kenbaar te maken aan het bestuur.

** Treehouse Montessori onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de ANBI-status te krijgen, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn. Indien deze mogelijkheid ontstaat zal Treehouse Montessori alle ouders hiervan op de hoogte stellen.