Over Treehouse Montessori

Treehouse Montessori is geopend!

Over Treehouse montessori


Onze onderwijskundige visie is gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori (1870-1952).  Zij werkte als arts en pedagoog met kinderen uit diverse sociale klassen over de hele wereld. In haar werk ondervond zij dat alle kinderen van nature nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben om zichzelf te ontplooien. Dat uit zich in een spontane belangstelling van kinderen voor specifieke ontwikkelgebieden. De interesses en behoeften van kinderen veranderen in de tijd. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo’n “gevoelige periode” bevindt, is het in staat zich zeer intensief te ontwikkelen. In het Montessorionderwijs leert een kind dus zo veel mogelijk in het eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen en met behulp van speciaal ontworpen Montessorimaterialen die deze ontwikkeling  ondersteunen. 

Over Treehouse montessori

Treehouse Montessori heeft één integrale aanpak om de brede ontwikkeling van kinderen optimaal te ondersteunen. Ons aanbod overstijgt dan ook de doelen van onderwijs en kinderopvang. We gebruiken de Montessori materialen en het curriculum dat zorgvuldig ontworpen en wetenschappelijk onderzocht is.

Bij Treehouse Montessori werken en leren we met én van elkaar in een veilige en respectvolle omgeving die aanzet tot ontwikkeling. We doen dit in heterogene groepen met kinderen van gemengde leeftijd. 

We streven naar klassen van 24 tot 30 leerlingen per stamgroep, verdeeld over de Onderbouw (4-6 jaar), Middenbouw (6-9) en Bovenbouw (9-12).
Onze leerlingen kunnen op drie vaste momenten in het jaar doorstromen tussen de bouwen. Zo zorgen we te allen tijde voor de juiste omgeving op emotioneel, sociaal, cognitief en fysiek gebied.

 

Naast de kerndoelen voor het primair onderwijs, bieden wij een breed curriculum van extra activiteiten. We verbinden graag vakspecialisten op het gebied van bijvoorbeeld dans, muziek, kunst, natuur, wetenschap, voeding en innerlijke balans aan onze school. Voor de kinderen in de Bovenbouw bieden we ook ruimte voor het werken aan projecten buiten Treehouse Montessori, het starten van een bedrijf, of het vervullen van een maatschappelijke rol.

Ieder kind bij Treehouse Montessori heeft een individueel ontwikkelplan. We evalueren dit plan meerdere keren per jaar in gesprekken met het kind, de ouder(s)/verzorger(s) en de mentor.
Samen kijken we ook vooruit en bepalen realistisch uitdagende doelen voor de komende periode. In deze gesprekken is ook ruimte voor het bespreken van de behoefte aan extra ondersteuning.

We verbinden een breed netwerk van specialisten aan ons om kinderen extra te ondersteunen in hun ontwikkeling als dat nodig blijkt. Deze specialisten kunnen binnen de openingstijden van Treehouse Montessori werken op onze locatie met de kinderen. Daarmee ervaren de kinderen dit ook als normaal onderdeel van hun dagritme en ontzorgen wij de ouder(s).

Ons team is betrokken en kundig en we waarderen de talenten die ieder met zich meebrengt. De diversiteit in kennis, ervaringen en achtergronden binnen ons team zetten we in, om voor ieder van onze leerlingen de best passende begeleiding te bieden.