Heterogene stamgroepen

Heterogene stamgroepen

De indeling van onze stamgroepen is gebaseerd op een heterogene samenstelling. Dit is een principiële keuze. De kinderen leren ook van elkaar. Daarbij maakt ieder kind drie keer de cyclus van jongste, middelste en oudste zijn door.

We kennen de volgende indeling: 
Onderbouw: kinderen van 4 tot 6 jaar oud
Middenbouw: kinderen van 6 tot 9 jaar oud
Bovenbouw: kinderen van 9 tot 12 jaar oud

Iedere leerling wordt geplaatst in één van de stamgroepen en krijgt een mentor toegewezen. Kinderen blijven voor een periode van circa 3 jaar in één stamgroep.  

Er zijn drie momenten per jaar waarop kinderen kunnen doorstromen tussen de bouwen. Dit is mogelijk in september, januari en april. We beogen hiermee te allen tijde de juiste plek voor de ontwikkeling van ieder kind te bieden op sociaal, emotioneel en cognitief gebied.